Thursday, April 4, 2013

Jean Omer (1912-1994): de vooroorlogse jaren

Jean Omer – de actieve Belgische rietblazer en orkestleider
De Jean Omer avonden in de Antwerpse Zoo trokken volle zalen 
Georg Lankester

Naar aanleiding van mijn publicaties over Fud Candrix en Stan Brenders ontving ik tot mijn genoegen diverse reacties, ook uit België. Hier wederom een tweeluik over de vroegere jazz in België. Dit keer wil ik de boeiende carrière van de Belg Jean Omer eens onder de loep nemen, omdat slechts weinigen op de hoogte zullen zijn van zijn niet geringe internationale prestaties.

MY JAZZ LINKS: Jean Omer
  • Jean Omer werd op 9 september 1912 in het plaatsje Nivelles (Nijvel) geboren. Hij groeide op in een welgesteld gezin en raakte als kind al in muziek geïnteresseerd. Begon eerst viool te spelen, maar leerde ook trompet, klarinet, alt- en baritonsax spelen; vooral met beide  laatstgenoemde instrumenten zou hij als jazzmusicus carrière maken.
De Baker Boys, het begeleidingsoprkest van Josephine Baker o.l.v. Robert De Kers ( Jean Omer staat uiterst links. (Robert De Kers staand in het midden en Oscar Aleman uiterst rechts) (ca. 1931) ( foto Albert Michiels archief)
 
Een snelle start: Hij is duidelijk een talent en tevens zakenman, want op 16-jarige leeftijd (1928) had hij al een contract voor zijn amateur-orkestje om in Blankenberge te gaan spelen. Hij werd vervolgens  beroepsmuzikant in Straatsburg. En nog datzelfde jaar kwam hij bij het bekende orkest van Billie Smith en trad daarmee naast België, in Frankrijk en zelfs in Italië op. Hij werkte dan al samen met bijv. de (latere) orkestleider Robert De Kers.
  • In 1929 richtte de gemotiveerde Jean een 6 man’s formatie op die hij de naam “Hot Mélodians” gaf. Na een contract  voor optredens in Oostende, speelde hij in de Antwerpse “Palace Club” en verder in Blankenberge. Hij was het jaar daarna ook bij het orkest van Albert Sykes te horen in de Kurzaal van Oostende. De jonge artiest bleef maar actief en was overal te beluisteren.
Nogmaals de Baker Boys met op de voorgrond Oscar Aleman en Gaston Bueno Lobo (als Les Loups) en Josephine Baker. (foto: ca. 1931)
 
Beginjaren ’30 was de klarinettist toegetreden tot de “Baker Boys” waarin de bekende saxofonist/bandleider Jean Robert zat. Laatstgenoemde heeft ook een zeer grote rol in de Belgische jazzwereld en daarbuiten vervuld (zie ook verderop). Vermeldenswaard is verder, dat de ‘musical director’ van de “Baker Boys” de befaamde gitarist Oscar Alemán was, die jarenlang Josephine Baker begeleidde.
Naast vele Belgische optredens trokken “de Baker Boys” in die jaren ook naar Frankrijk en Italië (o.a. in de “Savoy” dancing te Milaan). Bedenk daarbij dat al het reizen met het openbaar vervoer moest plaatsvinden, omdat de auto nog een te exclusief vervoersmiddel was en goede wegen ontbraken. Omer werd  door zijn prestaties met name in de Franse pers geroemd om zijn
jazzy spel en zijn opvallend goede solistische prestaties.

Le Boeuf sur le Toit aan de Naamse Poort (Brussel) ( jaren dertig)

Een bijzonder initiatief:
Na een succesvolle reis naar Amerika kreeg hij in 1937 extra bekendheid door de dancing (later jazzclub) Le Boeuf sur le Toit op te richten aan de Naamse Poort te Brussel, waar geleidelijk zeer bekende jazzmuzikanten kwamen spelen. Jean leidde daar met succes zijn ‘Big Band’ en speelde met bekende solisten zoals Gus Deloof, Ernst van ’t Hof, Jean Robert, Frank Engelen, Nick Frerar en nog enkele anderen. Pianist Gus Clark die ook in het orkest zat, werd door Jean aangesteld om arrangementen te maken. Maar ook saxofonist Jean Robert zorgde voor vele arrangementen en soleerde altijd in het orkest.

Jean Robert (1908-1981) (foto; Bas Robert archief)

Robert werd “de Europese Coleman Hawkins” genoemd en niet voor niets. Ook Hawkins zelf  roemde zijn spel. Wanneer Hawkins een goed betaald optreden in Parijs had, verving Jean Robert hem, want die speelde behalve in Brussel soms ook maandenlang in Amsterdam!

Fud Candrix (1908-1974)

In een kleine combinatie begeleidde Omer in die tijd o.a. de solist Harry Pohl en de Nederlandse zangeres Annie Xhofleer. Het is overigens opvallend, dat ook in het orkest van Fud Candrix verscheidene Nederlandse zangers optraden zoals bijvoorbeeld Tony Jongenelen en Jane Miller. Van een kenner/verzamelaar van muziek uit die tijd met wie ik onlangs in contact kwam,  vernam ik de reden waarom onze landgenoten zo vaak als zanger gevraagd werden: Men vond in West-Europa dat de Nederlanders een zeer goede Engelse uitspraak hadden!

Coleman Hawkins ( 1904-1969)

Een jaar later, namelijk op 5 november 1938, maakte Jean grote indruk door met zijn ‘Big Band’ een concert te geven in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten met als gast niemand minder dan de wereldvermaarde Amerikaanse tenor-saxofonist Coleman Hawkins. Door Jean’s vakmanschap als solist, maar ook als dirigent verving hij soms Stan Brenders als deze verhinderd is en leidde dan diens orkest.

  • De concerten van Omer’s orkest (met gasten) zorgden steeds voor volle zalen en enthousiaste reacties. Zo was er in de zaal van de Antwerpse dierentuin bijv. een ‘Jean Omer avond’ en er kwam dan veel damespubliek voor de jonge solist/dirigent. Het orkest telde stersolisten als saxofonist Victor Ingeveldt, de pianisten Gus Clark en Paul van Nek en de virtuoze trombonist Albert Brinkhuizen. Voeg daarbij de zwart geschminkte dansers en het geheel ademde een Harlem-achtige sfeer.
Georg Lankester
Volg Keep (it) Swinging via Facwebook of vraag de nieuwwsbrief

Meer jazz blogs zie MY JAZZ LINKS: Jean Omer

Jean Omer, de actieve Belgische rietblazer en orkestleider is de hoofdpersoon in een tweetal blogs over zijn leven, samengesteld door Georg Lankester. In het eerste deel komt de periode voor de Tweede Wereldoorlog aan bod, waarin zijn band volle zalen trok - in het volgende deel wordt het tweede deel van zijn carrière belicht.
  
 
 Retrospect
Keep Swinging (old) Oscar Aleman Choro Music Flexible Records Hit of the Week-Durium Friends of the Keep Swinging blog Keep Swinging Contributions

1 comment:

  1. Nice work Georg.
    Thanks for "blasts from the past"
    Keep Swingin

    ReplyDelete